Muzeum znajduje się w miejscu urodzenia dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla.

Mieści się w osiemnastowiecznej kamienicy przy ulicy Freta 16, gdzie matka Marii prowadziła szkołę dla dziewcząt. Jest jedynym muzeum biograficznym noblistki na świecie.

Ekspozycję stałą tworzy zbiór notatek i listów Marii Skłodowskiej-Curie, a także fotografii, dokumentów oraz przedmiotów osobistych uczonej i jej rodziny. Wśród eksponatów znajdują się rzeźby autorstwa znanych polskich artystów, jak m.in. Ludwika Nitschowa i Zofia Wolska.

Fragment wystawy zaaranżowano jako laboratorium paryskie Państwa Curie, w którym prezentowane są przyrządy pomiarowe, zaprojektowane przez Piotra Curie. Część ekspozycji upamiętnia noblistów na znaczkach, medalach i banknotach.

Spośród zgromadzonych w Muzeum pamiątek osobistych Marii Skłodowskiej-Curie na szczególną uwagę zasługuje skórzana torebka, ofiarowana jej w 1921 r. przez Związek Kobiet Polskich w Ameryce. Członkinie stowarzyszenia podarowały ponadto uczonej tysiąc dolarów na rzecz Pracowni Radiologicznej w Warszawie.

Oprócz przedmiotów osobistych Marii Skłodowskiej-Curie wystawa stała prezentuje również archiwalia i pamiątki rodzinne, takie jak złoty zegarek kieszonkowy Władysława Skłodowskiego czy notatnik z jego wierszami. W zbiorach Muzeum znajduje się ponadto zeszyt matki uczonej, Marianny Bronisławy Skłodowskiej, z przepisanymi odręcznie „Śpiewami historycznymi” J.  U.  Niemcewicza – swoistym elementarzem polskim w okresie okupacji rosyjskiej. Eksponatem cieszącym się dużym zainteresowaniem zwiedzających jest słonik od prezydenta Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera, który Maria Skłodowska-Curie otrzymała w prezencie na pamiątkę wizyty w Białym Domu w 1929 r.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie jest instytucją kultury m.st.  Warszawy. Jego misją jestupowszechnianie pamięci o noblistce, wiedzy o jej życiu, działalności naukowej i dokonaniach w sposób przyjazny i nowoczesny.  Realizuje projekty edukacyjne i kulturalne związane z uczoną i jej rodziną. Od wielu lat jest uczestnikiem międzynarodowej Nocy Muzeów. Gromadzi zbiory, organizuje wystawy czasowe, wykłady, spotkania autorskie i wydarzenia artystyczne. Prowadzi także działalność wydawniczą oraz sprzedaż książek i pamiątek związanych z Marią. Ponadto patronuje przedsięwzięciom poświęconym uczonej, jak również innym kobietom w nauce i kulturze. Poza tym utrzymuje kontakt z krewnymi Marii Skłodowskiej-Curie oraz organizuje spotkania z ich udziałem.

KONTAKT:
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Tel. 22 83180912
http://www.mmsc.waw.pl/

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie