O nas

Jesteśmy stowarzyszeniem publiczno-prywatnym, którego powstanie zainicjował Urząd miasta st. Warszawy. Warszawska Organizacja Turystyczna zrzesza podmioty działające w szeroko pojętej branży turystycznej w Warszawie (organizatorów turystyki, agencje eventowe, hotele, obiekty konferencyjne, instytucje kultury, restauracje). Jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia jest wspieranie promocji Warszawy jako destynacji turystycznej oraz biznesowo-konferencyjnej poprzez tworzenie produktów turystycznych we współpracy z Członkami Stowarzyszenia. W ramach WOT funkcjonuje dział Warsaw Convention Bureau odpowiedzialny za pozyskiwanie do Warszawy międzynarodowych kongresów i konferencji.

Rada programowa WOT

 • Przewodniczący: Paweł Moras, Urząd Miasta st. Warszawy (Stołeczne Biuro Turystyki)
 • Wiceprzewodniczący: Loretta Neufeldt-Ziemba, Orbis S.A.
 • Wiceprzewodniczący: wakat
 • Członek Rady: Agnieszka Pisula-Mercik, Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Rozwoju Gospodarczego)
 • Członek Rady: Radosław Kasyk, Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Marketingu Miasta)
 • Członek Rady: Ziemowit Koźmiński, Zamek Królewski w Warszawie
 • Członek Rady: wakat
 • Członek Rady: Rafał Patla, Adventure Warsaw
 • Członek Rady: Bogdan Wieczorek, Supertour DMC

Prace Rady Programowej WOT obsługuje biuro WOT

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący:
 • Wiceprzewodniczący: Dariusz Wojtal, Polska Izba Turystyki – Oddział Mazowiecki w Warszawie
 • Członek: Robert Karwowski, Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Marketingu Miasta)

Zespół

Barbara Tutak

Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Z turystyką związana od początku pracy zawodowej. Doświadczenie zdobywała w stowarzyszeniu turystycznym, administracji publicznej, narodowej organizacji turystycznej i DMC. Odpowiedzialna za planowanie i wdrażanie strategii marketingowych, realizację działań promocyjnych, opracowywanie projektów finansowanych z UE. Nadzorowała realizację największych kampanii promocyjnych Polski na rynkach zagranicznych. Od 1 czerwca 2018 r. zarządza Warszawską Organizacją Turystyczną.

 

Mateusz Czerwiński

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – Instytutu Kultury Współczesnej. Pracę w branży spotkań rozpoczął w 2008 roku, pracując w agencjach MICE przy realizacji konferencji i wydarzeń incentive w Polsce i zagranicą. Jako jeden z 

 

Barbara Paszkowska

Kierownik Biura

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją redaktorsko-medialną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoje doświadczenie zdobywała zarówno w agencjach medialno-reklamowych jak również w międzynarodowych korporacjach finansowych. W Warszawskiej Organizacji Turystycznej pracuje od 2013 roku, odpowiada za organizację biura, współpracę z Zarządem i Radą Programową oraz współpracę z członkami stowarzyszenia.

 

Magdalena Świderska-Harrison

Koordynator projektów

Absolwentka filologii angielskiej z uprawnieniami pedagogicznymi Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z turystyką od 2010 roku, swoje pierwsze kroki w branży stawiała w Wielkiej Brytanii, zdobywając doświadczenie w sektorze tailor-made long-haul w specjalistycznym dziale TUI UK. Po powrocie do rodzimej Warszawy związała się na stałe z turystyką przyjazdową, przez ponad 5 lat tworząc ogólnopolskie oferty turystyczne dla zagranicznych agencji jako Product Manager jednego z warszawskich touroperatorów. Z Warszawską Organizacją Turystyczną związana od początku 2019 roku, początkowo współtworząc zespół Warsaw Convention Bureau, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem wydarzeń do Warszawy i koordynacją projektów integrujących branżę turystyczną z przedstawicielami środowisk naukowych. Obecnie zaangażowana w promocję turystyki wypoczynkowej.

Filip Płodzień

Główny Specjalista ds. projektów

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ukończył także studia podyplomowe „Nowoczesna promocja” w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim „Marketing terytorialny – promocja rozwoju regionów i miast”. Z turystyką związany od początku pracy zawodowej. Doświadczenie zdobywał w  narodowej organizacji turystycznej. Od marca 2020 roku współtworzy zespół Warsaw Convention Bureau.

Aneta Borys

Starszy Specjalista

Absolwentka licencjackich studiów organizacji turystyki oraz studiów ekonomicznych PWSBiA ze specjalizacją marketing i zarządzanie. Ponad 20 lat temu karierę zawodową rozpoczynała przy tworzeniu pierwszego polskiego internetowego systemu rezerwacji noclegów w Polish Travel Quo Vadis Ltd a następnie rozpoczęła przygodę z hotelarstwem, gdzie doświadczenie zdobywała w prestiżowych hotelach sieciowych jak Bristol, Hilton a także butikowym Rialto. Specjalizuje się w sprzedaży, w tym internetowej, zarządzaniu przychodami z noclegów i konferencji, ostatnio kierowała działem sprzedaży i organizacji konferencji i kongresów. W Warszawskiej Organizacji Turystycznej zajmuje się między innymi pozyskiwaniem do Warszawy międzynarodowych wydarzeń stowarzyszeniowych i korporacyjnych.