Wiedza

Zobacz kluczowe dane z raportu  „Turystyka w Warszawie” za 2020 r.:

Zobacz kluczowe dane z raportu  „Turystyka w Warszawie” za 2019 r.:

Zobacz kluczowe dane z raportu  „Turystyka w Warszawie” za 2018 r.:

Raport z badania ilościowego na temat wizerunku Warszawy wśród mieszkańców największych miast Chin, Japonii, USA oraz Izraela

Raport z badania zrealizowanego na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa, 2018 r.
(.PDF)

Diagnoza stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r.

(.PDF)
Raport wykonany przez Stołeczne Biuro Turystyki, Warszawa 2017

Turystyka w Warszawie w 2017 r.

(.PDF)
Raport wykonany przez Stołeczne Biuro Turystyki, Warszawa 2018
(wersja angielska tutaj /
english version here)

Raport o Grupie Wyszehradzkiej

Analiza trendów w zakresie udostępniania miejsc pobytu na zasadzie współdzielenia (z ang. “home sharing”) w regionie Czech, Węgier, Polski i Słowacji

(.PDF)

Turystyka w Warszawie w 2016 r.

(.PDF)
Raport wykonany przez Stołeczne Biuro Turystyki, Warszawa 2017
(wersja angielska tutaj /
english version here)