Członkowie WOT

Jak do nas dołączyć?

Do grona członków WOT zapraszamy wszystkie instytucje zainteresowane rozwojem turystyki i promocją Warszawy.

  • Krok 1. Pobierz ze strony i wypełnij deklarację członkostwa i informacje o potencjalnym członku (.pdf) 
  • Krok 2. Prześlij do nas drogą mailową / pocztową wypełnione dokumenty z krótkim opisem prowadzonej działalności i powodów, dla których chcesz wstąpić do WOT wraz z rekomendacją dwóch dotychczasowych członków Stowarzyszenia (z obszaru działania deklarującego członkostwo). Zgodnie z uchwałą Rady Programowej WOT do wypełnionych dokumentów prosimy o dołączenie również zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
  • Krok 3. Akceptacja członkostwa następuje poprzez głosowanie Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

Poinformujemy Cię o wyniku głosowania.

Dokumenty członkowskie:

Benefity

Networking

 

Wsparcie dla biznesu

 

Promocja

 

Wiedza

 

Członkostwo w WOT oznacza:

  • przynależność do silnej i stabilnej organizacji turystycznej, która ma duże przełożenie w branży i Urzędzie Miasta;
  • możliwość współpracy i networkingu z kluczowymi przedstawicielami branży oraz roboczy kontakt z władzami Warszawy;
  • możliwość rozwoju biznesowego poprzez synergię z ofertą innych członków WOT;
  • możliwość współpracy z partnerami z tego samego sektora w zespołach roboczych (np. współpraca hoteli i PCO w zespole roboczym MICE, współpraca instytucji kultury i concierge hotelowych w programie Odwiedź muzeum po pracy itp.).
Zobacz więcej

Benefity (PL) (.pdf)

See more

Benefits (ENG) (.pdf)