Metro Warszawskie Sp. z o.o. to stołeczne przedsiębiorstwo świadczące usługi w branży komunikacyjnej.

Do podstawowej działalności Spółki Metro Warszawskie należą:

  • przewozy pasażerskie metrem w Warszawie;
  • sprawowanie funkcji inwestora zastępczego budowy metra w Warszawie poprzez nadzór nad całością procesu inwestycyjnego począwszy od etapu przygotowania inwestycji, poprzez organizację i realizację procesu inwestycyjnego, aż po rozliczenie zadań;
  • bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru, urządzeń i obiektów metra.

  Właścicielem 100% udziałów w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. jest miasto stołeczne Warszawa.

  KONTAKT

  Metro Warszawskie Sp. z o.o.

  ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa

  Tel. centrala: (22) 655 40 00

  fax: (22) 643 39 97

  e-mailinfo@metro.waw.pl

  www.metro.waw.pl

  Metro Warszawskie Sp. z o.o.