Metro Warszawskie Sp. z o.o. to stołeczne przedsiębiorstwo świadczące usługi w branży komunikacyjnej.

Do podstawowej działalności Spółki Metro Warszawskie należą:

    • przewozy pasażerskie metrem w Warszawie;
    • sprawowanie funkcji inwestora zastępczego budowy metra w Warszawie poprzez nadzór nad całością procesu inwestycyjnego począwszy od etapu przygotowania inwestycji, poprzez organizację i realizację procesu inwestycyjnego, aż po rozliczenie zadań;
    • bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru, urządzeń i obiektów metra.

Właścicielem 100% udziałów w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. jest miasto stołeczne Warszawa.

KONTAKT

Metro Warszawskie Sp. z o.o.

ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa

Tel. centrala: (22) 655 40 00

fax: (22) 643 39 97

e-mailinfo@metro.waw.pl

www.metro.waw.pl

Metro Warszawskie Sp. z o.o.