Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny w enklawie historycznej, której sercem jest dom Marszałka – dworek „Milusin”, wraz z ogrodem.

Muzeum ulokowane jest w leśnym parku o powierzchni 4 ha na terenie, którego znajdują się trzy zabytkowe budynki wpisane do rejestru zabytków. Serce instytucji bije w dworku „Milusin”, a źródłem wiedzy jest wystawa stałej w nowoczesnym budynku.

Muzeum przybliża i propaguje pamięć o życiu, dokonaniach i dziedzictwie Józefa Piłsudskiego poprzez działalność naukową, wystawienniczą, wydawniczą oraz programy edukacyjne i społeczne. Jest przestrzenią, w której historia i tradycja inspirują do dyskusji na tematy ważne i aktualne dla Polaków. Muzeum gromadzi zabytki i przedmioty związane z Józefem Piłsudskim, a także z epoką, w której żył i działał. Zbiory obejmują okres od powstania styczniowego do końca życia Piłsudskiego, a także współczesne świadectwa pamięci o Marszałku.

Kontakt:

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek
muzeumpilsudski.pl

Sekretariat Muzeum
muzeum@muzeumpilsudski.pl
(22) 778 80 88

oraz

Dział Obsługi Odwiedzających
info@muzeumpilsudski.pl
rezerwacje@muzeumpilsudski.pl
(22) 778 80 00

 

fot. Szymon Polański
fot. Waldemar Panów