Apel Warszawskiej Organizacji Turystycznej do Ministra Andrzeja Gut-Mostowego

Przedstawiamy pismo zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej skierowane do Pana Ministra Andrzeja Gut – Mostowego dotyczące:

– potrzeby korygowania przekazu medialnego krzywdzącego dla branży turystycznej i MICE,

Z wielkim niepokojem obserwujemy w ostatnich dniach sposób, w jaki relacjonowane są w mediach incydenty społecznego braku odpowiedzialności sanitarnej. Sytuacje te, jakkolwiek naganne i godne potępienia, są jednak w skali kraju zdarzeniami pojedynczymi i wyizolowanymi. Obawiamy się, że w obliczu chwilowego wzrostu zakażeń nadmierna koncentracja mediów na wspomnianych incydentach może skutkować trudnymi dla branży turystycznej i MICE decyzjami rządu o wprowadzaniu kolejnych, rygorystycznych obostrzeń.

– potrzeby odmrożenia ruchu biznesowego w Polsce i do Polski.

Dlatego w pierwszej kolejności chcielibyśmy zaapelować do Pana Ministra o rozważenie wprowadzenia w Polsce sytuacji analogicznej do tej, która obowiązuje w większości krajów Europy Zachodniej – wyjęcia segmentu podróży służbowych spoza nawiasu zakazów i restrykcji. Jest to nie tylko relatywnie bezpieczne, ale na tym etapie załamania gospodarki jest to również jedna z niewielu skutecznych metod wsparcia dla branży hotelarskiej.

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj.