WOT z wizytą na Aviation Breakfast

9 lutego, na zaproszenie Polskich Portów Lotniczych S.A., mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu „Aviation Breakfast”, które odbyło się w Renaissance Warsaw Airport Hotel w Warszawie.

Głównym punktem spotkania, w którym udział wzięli reprezentanci branży lotniczej i turystycznej, było podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy PPL S.A. a Oman Airports Management Company.  Strony wyraziły chęć wymiany doświadczeń, podjęcia działań zachęcających linie lotnicze do wprowadzania nowych połączeń oraz wyraziły nadzieję, że ścisła kooperacja wpłynie pozytywnie na promocję ruchu turystycznego i biznesowego pomiędzy Sułtanatem Omanu a Polską. Nawiązane współdziałanie jest również nie bez znaczenia w kontekście współpracy w ramach struktur AIC- międzynarodowego stowarzyszenia lotnisk.

Na agendę wydarzenia złożyły się również krótkie prezentacje uczestniczących w spotkaniu firm. Po części oficjalnej gości mieli okazję do swobodnych rozmów, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych.