Bezpieczny Obiekt MICE

W trakcie Meetings Week Poland 2020, w dniu 16 września, Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła program „Bezpieczny Obiekt MICE”. Tak jak bliźniaczy program „Obiekt Bezpieczny Higienicznie”, przeznaczony dla obiektów noclegowych, program „Bezpieczny Obiekt MICE” ma na celu pokazanie, że zapisane do niego podmioty spełniają warunki sanitarne ogłoszone przez Główny Inspektorat Sanitary, przyjęte w obliczu pojawieniu się Covid-19. Program jest skierowany do wszystkich miejsc w Polsce, świadczących usługi związane z organizacją kongresów, konferencji, targów i wystaw. Wśród członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej do obiektów certyfikowanych należy już EXPO XXI.