Dane o rynku konferencyjnym i hotelowym w Warszawie – Listopad 2023

Pragniemy podzielić się z Państwem dany opisującymi wielkość i charakterystykę rynku konferencyjnego w Warszawie.

Dane w części hotelowej pochodzą od firmy STR, a w części konferencyjnej z narzędzia Demand Outlook firmy Z-Factor, która systematycznie monitoruje wydarzenia odbywające się w 35 kluczowych warszawskich hotelach konferencyjnych. Można je zatem traktować jako reprezentatywną próbę tego, co obecnie dzieje się w stołecznej branży spotkań.

Przypominamy również, że dane opisujące rynek konferencyjny w Warszawie we wcześniejszych miesiącach tego roku dostępne są również na naszej stronie w zakładce „Wiedza”.

Dane, które publikujemy są jedynie wycinkiem tego, co Warszawska Organizacja Turystyczna na bieżąco przekazuje swoim członkom w formie pełnego dostępu do narzędzia Demand Outlook – wszystkich zainteresowanych wglądem w bardziej szczegółowe informacje o rynku zapraszamy do kontaktu na office@wot.waw.pl