IX edycja warsztatów networkingowych członków WOT

To była IX edycja warsztatów networkingiwych członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

Dwa razy w roku tworzymy platformę do rozmów biznesowych. Rodzą się wtedy nowe pomysły, kontakty. W ocenie branży zrzeszonej w Warszawskiej Organizacji Turystycznej to jeden z najlepszych benefitów przynależności do stowarzyszenia.

W trakcie spotkań podsumowano 10 miesięcy aktywności WOT. Przedstawiono wybrane wskaźniki efektywności. W większości zostały przekroczone na skutek dużej aktywności ZOPOT i nowego partnera jakim dla WOT jest polski przewoźnik – PLL LOT.

Podczas spotkań odczuwalny był duży optymizm.

W warsztatach wzięło udział  ponad 80 osób reprezentujących 42 instytucje członkowskie.

Przestrzeni do rozmów użyczyło nam Muzeum Gazowni Warszawskiej.