IX edycja warsztatów networkingowych członków WOT

To była IX edycja warsztatów networkingiwych członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

Dwa razy w roku tworzymy platformę do rozmów biznesowych. Rodzą się wtedy nowe pomysły, kontakty. W ocenie branży zrzeszonej w Warszawskiej Organizacji Turystycznej to jeden z najlepszych benefitów przynależności do stowarzyszenia.

W trakcie wydarzenia przeprowadzono szkolenie dla członkowskich przedsiębiorców i instytucji kultury z wykorzystania kalendarzy wydarzeń kulturalnych na stronach www.warsawcitybreak.com oraz www.odkrywajwarszawe.pl do celów promocyjnych i marketingowych, które WOT przygotował w ramach realizacji zadania publicznego „Plan your stay in Warsaw – wydarzenia kulturalne w Warszawie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oprócz tego na spotkaniu przedstawiono wybrane wskaźniki efektywności WOT w III kwartałach 2023 roku.

W warsztatach wzięło udział  ponad 80 osób reprezentujących 42 instytucje członkowskie.

Przestrzeni do rozmów użyczyło nam Muzeum Gazowni Warszawskiej.