Komunikat prasowy – „Praga odNova” – multimedialny przewodnik po warszawskiej Pradze

Wczoraj na terenie Galerii Wileńska mieliśmy przyjemności w towarzystwie reprezentantów miasta (biura architektury i planowania przestrzennego opowiedzieć o nowym produkcie – Multimedialnym Przewodniku pod nazwą „Praga odNova”

Praga jest jednym z najbardziej wyjątkowych i różnorodnych obszarów dzisiejszej Warszawy. Warszawska Organizacja Turystyczna, by zainteresować Polaków, zagranicznych turystów, ale i mieszkańców miasta odkrywaniem uroków dzielnicy, stworzyła multimedialny przewodnik „Praga odNova – historyczna moc atrakcji turystycznych warszawskiej Pragi”. Przewodnik dostępny jest w formie aplikacji na telefon oraz multimedialnej tablicy, która została zainstalowana na terenie Galerii Wileńskiej.

W odróżnieniu od lewobrzeżnej części miasta, Praga nie została mocno zniszczona w trakcie działań wojennych, dzięki czemu zachowały się całe kwartały przedwojennej zabudowy podtrzymujące klimat dawnej stolicy. Zostało to dostrzeżone m.in. przez reżyserów umiejscawiających fabułę swoich filmów w przedwojennych sceneriach. Praga cieszy się również zainteresowaniem artystów i rzemieślników, którzy ulokowali tu swoje pracownie. Obszar ten wyróżnia różnorodność dziedzictwa kulturowego,
do którego należy zarówno architektura, w tym detal praski, poprzemysłowy i wielokulturowy charakter wybranych miejsc, a także lokalna tożsamość wyrażająca się m.in. poprzez gwarę praską. Pomimo wielu lat powojennych zaniedbań i braku większych inwestycji urbanistycznych, teren ten oferuje szereg atrakcji o różnorodnym charakterze: liczne tereny zielone, praskie plaże oraz wyjątkowe obiekty o charakterze rekreacyjnym i turystycznym.

W multimedialnym przewodniku „Praga odNova – historyczna moc atrakcji turystycznych warszawskiej Pragi” znaleźć można opis 30 atrakcji turystycznych. Dla turystów i warszawiaków przygotowano takie propozycje jak: poszukiwania krasnali, Monopol nie tylko dla Konesera, praskie safari, Praska Galeria Gwiazd. Można również poznać historię praskich kapliczek, cerkwi, bazyliki czy innych architektonicznych perełek. Ulice na Pradze-Północ stanowią zarazem lekcję historii, jak i wspomnienia o ludziach, którzy tu mieszkali czy ważnych wydarzeniach. Nie można także zapomnieć o… oryginalnych, praskich pyzach. Wszystkie te atrakcje zostały pogrupowane i zaprezentowane m.in. w ramach konkretnych szlaków tematycznych: szlak artystyczny, Praga wyznaniowa, Praskie fabryki a także Praskie Hollywood. Z biegiem czasu dołączą nowe propozycje, które pozwolą jeszcze bardziej poznać tę część miasta. Miłośnicy autentycznych, lokalnych klimatów na pewno ucieszą się z nagrań społeczników z tej części miasta – te dostępne są w aplikacji mobilnej.

— Można śmiało powiedzieć, że ten produkt jest jednym z najlepszych, wymiernych przykładów naszego działania. Został dostosowany do nowych realiów i co ważne, do różnorodnych potrzeb odbiorców. „Multimedialny przewodnik Praga odNova” to podpowiedzi i rekomendacje nasze i tych, którzy o Pradze wiedzą najwięcej – wieloletnich mieszkańców tej dzielnicy, praskich liderów. Mam nadzieję, że przewodnik skłoni do odwiedzin i odkrycia Pragi na nowo w skali na jaką zasługuje — mówi Barbara Tutak, Prezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

 — Nasz nowy projekt jest zbiorem miejsc i tras, które warto odwiedzić, ale o ostatecznym kształcie swojej podróży po Pradze decyduje sam odbiorca i jego zainteresowania — dodaje Filip Płodzień, koordynator projektu.

Przewodnik „Praga odNova” adresowany jest zarówno do turystów z kraju i zagranicy, jak i do samych warszawiaków lub mieszkańców warszawskiej okolicy, którzy nie znają lub znają pobieżnie tę część miasta. Wszystkie treści zawarte w przewodniku dostępne są za pośrednictwem narzędzi umożliwiających korzystanie z różnorodnej oferty turystycznej takich jak aplikacja (opisy atrakcji i szlaków oraz interaktywna mapa), a także tablicy multimedialnej ustawionej na poziomie 0 w Galerii Wileńskiej.

— Nasze centrum handlowe położone jest w samym sercu Pragi-Północ i dzięki połączeniu z dworcem Warszawa Wileńska jest odwiedzane także przez osoby spoza Warszawy. Cieszymy się, że to właśnie tutaj stanął multimedialny przewodnik. Wiele osób nie jest świadomych, jak wiele do zaoferowania ma warszawska Praga. Będą mogli się o tym dowiedzieć, korzystając z przewodnika Praga odNova — mówi Marta Chojnacka, dyrektor Galerii Wileńskiej. — W 2020 roku rozpoczęliśmy także organizację spacerów po Pradze dla mieszkańców Warszawy, które cieszyły się ogromną popularnością. Wycieczki prowadziły takie ciekawe osoby jak raper Eldo czy znany warsavianista Janusz Owsiany. Spacerownik praski można pobrać na stronie Galerii Wileńskiej — dodaje.

Wybrane rekomendacje zawartych w przewodniku atrakcji będzie można też znaleźć w mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych udostępnionych w Punktach Informacji Turystycznej (w PKiN oraz w Koneserze).

W pandemii wszyscy przykładamy większą wagę do bezpieczeństwa przy planowaniu podróży, dlatego też przewodnik promuje dodatkowo miejsca bardziej ustronne, spokojne i oddalone od punktów największej koncentracji ruchu turystycznego. Bliskości starówki, znakomite skomunikowanie transportem miejskim z resztą miasta oraz duża liczba atrakcji w różnych obszarach tematycznych powodują, że warszawska Praga jest znakomitym miejscem do odkrycia tego, co jeszcze w Warszawie nieodkryte. Zarówno dla turystów jak i mieszkańców stolicy.

Zapraszamy na Pragę!

Projekt uzyskał dofinansowanie MRPiT w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku. Projekt jest jednym z 25 w skali kraju nagrodzonym dotacją w ramach zadania: „Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19

O projekcie:

Praga od Nova – turystyczna moc atrakcji warszawskiej Pragi.

To produkt, który powstał w wyniku zapotrzebowania turystów krajowych i zagranicznych w czasach postcovidowych (głównie chodzi o bezpieczeństwo). Adresowany jest również do mieszkańców Warszawy. Przy jego tworzeniu zależało nam na innowacyjności oraz dostępie do szerokiego grona odbiorców.

Geneza projektu odnosi się do dwóch zdarzeń:

  1. Opracowania analizy (na zlecenie miasta) w 2018 r. na temat „Analiza potencjału turystycznego wraz z rekomendacjami dotyczącymi rozwoju turystyki na obszarze rewitalizowanej Pragi ujętych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.”
  2. Zorganizowanych w tym samym roku przez Warszawską Organizację Turystyczną warsztatów w 2018 r. metodą design thinking, której efektem było stworzenie konceptów produktów praskich.

Ogłoszony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku, odebraliśmy jako szansę na stworzenie nowego produktu zawartego w rekomendacjach obu tych dokumentów.

Projekt jest jednym z 25 w skali kraju nagrodzonym dotacją w ramach zadania: „Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19”

Analiza potencjału turystycznego wraz z rekomendacjami (…)” miała charakter dokumentu porządkującego atrakcyjność turystyczną oraz wskazującego możliwość jej sieciowania, wykorzystania i promocji. Dotyczyła obszarów objętych Programem rewitalizacji położonych na terenie dzielnic Praga-Południe, Praga Północ oraz Targówek. „W ramach opracowania przeprowadzono audyt atrakcji mogących służyć zaspokojeniu potrzeb realizowanych w czasie wolnym przez użytkowników miasta. Adresatem działań był bowiem zarówno turysta jak i przede wszystkim mieszkaniec prawobrzeżnej oraz lewobrzeżnej części Warszawy. Przeanalizowano podaż turystyczną rozumianą jako atrakcje przyrodnicze i kulturowe obszaru. Ważnym składnikiem oferty turystycznej poddanym rozpoznaniu była także aktywność lokalna i unikalna tożsamość miasta. Przestudiowane zostały inicjatywy oddolne, wspierane przez miasto lub realizowane niezależnie, których efektem było powstanie nowych wartości atrakcyjnych dla odwiedzających.

Główną wagę położono na obszar objęty planem rewitalizacji. Jednak w myśl zasady, że turysta nie uznaje granic i podziałów administracyjnych, wzięto również pod uwagę niektóre atrakcje wpływające na chęć odwiedzania obszaru i możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego znajdujące się na obszarze trzech analizowanych dzielnic, ale poza terenem objętym planem rewitalizacji.

Do udziału w pracach zaproszono społeczność lokalną. Zorganizowano cykl pięciu spotkań warsztatowych. Podczas pierwszego z warsztatów przeprowadzono badanie mające na celu określenie tożsamości obszaru analizy oraz głównych atrakcji turystycznych mogących przyciągnąć turystów. Trzy kolejne konsultacje odbyły się na terenie poszczególnych dzielnic i były adresowane do przedstawicieli branży turystycznej, samorządowców, działaczy społecznych aktywnych tamże. Spotkania te zaowocowały dokładnym rozpoznaniem dorobku w zakresie różnorodnych, zrealizowanych projektów kulturalnych, społecznych i obejmujących szeroko pojętą tożsamość lokalną. Podczas warsztatów przedyskutowano także rzeczywiste sposoby w jakich wykorzystywana jest oferta czasu wolnego dzielnic. Każdy z warsztatów został podsumowany wnioskami pozwalającymi poznać wspólne dla całego obszaru rewitalizacji tematy, wokół których można skupić atrakcyjność oferty czasu wolnego.

Ważnym elementem analizy było przeprowadzenie wizji lokalnej i odwiedzenie obszaru przyjmując perspektywę gościa nastawionego na poznanie walorów czasu wolnego obszaru rewitalizacji. Miało to na celu symulacje doświadczenia osoby poznającej atrakcję trzech dzielnic i bezpośrednie poznanie wybranych miejsc i inicjatyw. Rozpoznanie terenowe odbyło się pod koniec listopada 2019 roku.

Wszystkie zastosowane metody miały pozwolić poznać i zrozumieć unikalną charakterystykę badanego obszaru. Odkryć w jakiej formie można przygotować i promować ofertę spędzania czasu wolnego trzech dzielnic, tak aby wzmocnić ich tożsamość i zachęcić mieszkańców do współtworzenia propozycji.

Z kolei efektem zorganizowanych warsztatów było 8 konceptów usług na zagospodarowanie wolnego czasu.

Wśród propozycji pojawiły się klasyczne wycieczki  zwiedzania, jak też innowacyjne pomysły takie jak gry miejskie, warsztaty lokalne, festiwale sztuki, rzemiosła i propozycje interaktywnych map.

Multimedialny Przewodnik Praga odNova jest odpowiedzią na rekomendacje przedstawione w obu tych projektach, choć w bezpośredni sposób nie odnosi się do żadnej z nich.

Wybór atrakcji prezentowanych w przewodniku konsultowany był także ze znawcami tej części Warszawy, a ich interesującym wyróżnikiem są nagrania z liderami, mieszkańcami, którzy na Pradze spędzili całe swoje życie.

Identyfikowane dotychczas atrakcje tej części miasta to PGE Narodowy, ZOO, czy Koneser – mówimy tu o kryterium odwiedzania. I choć takie miejsca jak Bazylika na Kawęczyńskiej, Cerkiew, czy Bazar Różyckiego bądź liczne restauracje czy bary były częścią oferty realizowanej przez kilku organizatorów to multimedialny przewodnik stał się nowym miejscem gdzie informacje o nich znajdzie też turysta indywidualny: mieszkaniec, turysta krajowy, czy zagraniczny. 30 opisanych w tablicy multimedialnej i aplikacji atrakcji to: Katedra św. Stefana, Pyzy i pańska skórka, plenerowe zabawy i rozrywki, praski MDM, pod czuła opieką Maryjki, Słodki Wedel, Szpotański, Bazylika, różne oblicza ulicy Skaryszewskiej, w poszukiwaniu krasnali, praski street art., różne oblicza stadionu, Monopol nie tylko dla koneserów, Willa pod Zwariowaną Gwiazdą, kamienice – seniorki z ulicy Środkowej, rosyjskim szlakiem po Pradze, ukryte fabryczki, prawobrzeżne muzea, bazar Różyckiego, kamienice z ulicy Targowej, imperium kolejowe, kultowe knajpy, bary i restauracje, praskie safari, zagłębia rzemieślnicze, kosmetyczny potentat, praska galeria sław, willa fabrykantów chemicznych, uwaga kręci się…film, od Telefunkena po street art., teatr Baj.

Atrakcje można pogrupować w takie obszary tematyczne jak: kultura, sztuka, wydarzenia kulturalne, architektura, kulinaria, przemysł, obiekty sakralne, detale praskie.

Opis 4 tras tematycznych (Praga artystyczna, Praga wyznaniowa, praskie fabryki, Praski Hollywood) zawartych w przewodniku jest otwartą rekomendacją na tworzenie swoich własnych propozycji zwiedzania dostosowanych do indywidualnych zainteresowań a  opis spaceru zamieszczony w mediach społecznościowych będzie rekomendacją, najlepszą z możliwych – bo osobistą.

Opisy tras i atrakcji uzupełniają zdjęcia pochodzące z archiwów oraz współczesne – wykonane specjalnie dla projektu.

Tablica multimedialna, na której prezentowane są wszystkie atrakcje znajduje się w doskonałej lokalizacji i zapewnia dostęp dla wielu konsumentów (także tych odwiedzających GW), a aplikację uruchomić może każdy na swoim telefonie komórkowym. Dla osób korzystających z tradycyjnych materiałów przygotowano ich wersję drukowaną. Będą dystrybuowane w Punktach Informacji Turystycznej w PKiN oraz w Koneserze.

Związki z dokumentem Polityka turystyczna miasta stołecznego Warszawy:

W rozdziale TURYSTYKA SZYTA NA MIARĘ MIASTA  czytamy:

„To nie miasto i jego mieszkańcy powinni przystosowywać się do rynku turystycznego, ale rynek do miasta, jego mieszkańców i ich potrzeb. Uważamy, że turystyka powinna pozytywnie oddziaływać na jakość życia lokalnej społeczności, dobrobyt ekonomiczny oraz kapitał społeczny i innowacyjny miasta, a także być zorientowana na ochronę środowiska”. W dokumencie, a także w rzeczywistości popandemicznej wynika, że liczy się nie ilość tylko jakość: „istotne jest wzmacnianie działań komunikacji marketingowej z tymi odbiorcami, którzy poszukują doświadczeń zgodnych z realnym potencjałem kulturowym, społecznym i gospodarczym oraz tożsamością miasta. Istotne jest przyciąganie turystów świadomych, niepodążających za tłumem i chcących odkrywać prawdziwe oblicze Warszawy”.

Produkt jest zgodny z założeniami kierunku TURYSTYKA BEZ KONFLIKTÓW

„Kluczową kwestią jest ochrona Warszawy przed turystyfikacją, czyli zdominowaniem atrakcyjnych przestrzeni przez funkcję turystyczną, a także przed hipertrofią turystyki, czyli nadmiernym wzrostem podaży i przyjazdów odwiedzających, przekraczającym dopuszczalne progi pojemnościowe i będącym przyczyną konfliktów społecznych”.

Kierunek TURYSTYKA W DZIELNICACH mówi:

„Uwzględniając ofertę turystyczną dzielnic wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom turystów, którzy poszukują lokalności, autentyczności i różnorodności, są zorientowani na nowe trendy i chcą żyć jak mieszkańcy miast, które odwiedzają”.

To tylko kilka przykładów mówiących o tym jak nowy produkt łączy ze sobą potrzeby poznawania, rozwoju oferty adekwatnie do wytycznych zawartych w Polityce.

Praga – jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa dzielnica z klimatem „nie do podrobienia”, która bez wątpienia zauroczy miłośników atrakcji nieoczywistych. W odróżnieniu od lewobrzeżnej części Warszawy nie została tak mocno zniszczona podczas II wojny światowej. Przez lata nieco zapomniana, dzisiaj odzyskuje swój blask dzięki wielu inwestycjom, stając się jednocześnie miejscem niezwykle atrakcyjnym tak dla mieszkańców stolicy, jak i odwiedzających ją turystów.
Co tworzy klimat dzisiejszej Pragi? Współczesny krajobraz dzielnicy to ślady kulturowego tygla, jakim niegdyś była, przedwojennej historii i współczesnej architektury, która idealnie harmonizuje z zabytkową zabudową. To świątynie różnych wyznań, ukryte w podwórkach kapliczki, najbardziej znane warszawskie bazary, kultowe knajpki i uliczny street art. Nowoczesność miesza się tutaj z historią niemal na każdym kroku, a zapomniane przez dziesięciolecia miejsca ponownie nabierają kolorów i tętnią życiem. Praga daje wytchnienie od wielkomiejskiego pędu warszawskiego śródmieścia. Tu czas płynie jakby inaczej, spokojniej. Dużo tu zieleni, parków, jest też ZOO z piękną historią Willi Żabińskich w tle oraz nadwiślańskie plaże. Tutaj swoje pracownie i zakłady mają najlepsi prascy rzemieślnicy. Na ulicach widać artystów i ich dzieła, gdzieś w tle słychać również praską gwarę. Są też oczywiście muzea, jest najstarszy w Polsce teatr lalek, są wreszcie liczne imprezy plenerowe, podczas których można Pragę poznać „od Nova”. A może więcej niż poznać? Jej trzeba posmakować, poczuć – ją trzeba przeżyć…