Konkurs na członków Zarządu – ogłoszenie

Rada Programowa Warszawskiej Organizacji Turystycznej ogłasza konkurs na stanowiska:

członków/członkiń Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów w jednym pliku PDF pocztą
elektroniczną na adres: konkurs@wot.waw.pl