Dynamika na rynku czeskim

Z ponad sześciomiesięcznym opóźnieniem, z powodu pandemii koronawirusa, Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły 25.10.2020 r. regularny rejs między Warszawą, a czeskim miastem Ostrawą.

Z tej okazji przygotowaliśmy materiał w języku czeskim, promujący Warszawę, jej atrakcje oraz nowe połączenie lotnicze.

Jednak, jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych,  w związku w wysoką liczbą dobowych zakażeń koronawirusem w Polsce Czechy zamykają granice. Od 9 listopada na teren kraju nie będą mogli wjechać obywatele Polski, jako kraju wysokiego ryzyka. Od poniedziałku wjazd Polaków na teren południowego sąsiada jest obarczony obostrzeniami. Wyjątki dotyczą m.in. posiadaczy wizy długoterminowej lub zezwolenia na pobyt stały albo czasowy, członkowie rodzin obywateli Republiki Czeskiej lub osoby, których wjazd leży w interesie kraju.

Śledzimy i reagujemy błyskawicznie na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Z opracowanym materiałem poczekamy na lepsze czasy.