Najnowszy raport ICCA już dostępny!

13 maja br. Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów (International Congress and Convention Association – ICCA) opublikowało międzynarodowy ranking ICCA Statistics Report 2018,  w którym Warszawa uplasowała się na 29. miejscu na świecie i  18. miejscu w Europie, dokumentując 76 wydarzeń spełniających kryteria ICCA. W międzynarodowym zestawieniu krajów Polska zajęła 19. pozycję na świecie, zaś 11. w Europie. Dla porównania, w ubiegłorocznym rankingu, Warszawa z 89 wydarzeniami znalazła się na 23. miejscu na świecie i  16. w Europie, zatem w tegoroczny raport ukazuje spadek o 6 pozycji (mniej o 13 wydarzeń) w stosunku do 2017 roku.

Coroczne statystki ICCA  dla krajów i miast są jednym z kluczowych i najbardziej oczekiwanych raportów w globalnym przemyśle spotkań. Naturalnie, dane obrazują te jaka jest atrakcyjności destynacji kongresowych na rynku stowarzyszeniowym. Należy jednak pamiętać, że powinny być analizowane w szerszym kontekście i w odniesieniu do globalnych i regionalnych trendów.

Jakie kryteria przyjmuje ICCA?

ICCA przygotowuje swój ranking na podstawie danych o spotkaniach stowarzyszeniowych zebranych od convention bureaux, obiektów konferencyjnych, hoteli i samych stowarzyszeń. Analizowane spotkania muszą spełniać trzy warunki: odbywać się cyklicznie, skupiać minimum 50 uczestników i migrować pomiędzy co najmniej trzema krajami. Oznacza to, że konferencje, które już odbyły się w Warszawie nie prędko uda się znowu pozyskać, a pula stowarzyszeń, która decyduje się na Warszawę co roku się zmienia.

Statystyki obrazują pewien aktualny stan, jednak jest on efektem działań sprzedażowych, które miały miejsce 3-4 lata temu, bo taki zazwyczaj jest czas między ogłoszeniem konkursu na destynację wydarzenia a realizacją kongresu. A wyniki tych konkursów są zazwyczaj konsekwencją wewnętrznej polityki stowarzyszeń, aktywności lokalnych ambasadorów, częstotliwości organizowanych spotkań lub doboru regionów, w których odbywa się kongres – wydarzenia często migrują nie tylko pomiędzy miastami, ale również  regionami (np. Europa/Ameryka).

Co słychać w regionie CEE?

Rzetelna analiza danych nie powinna ograniczać się wyłącznie do prezentacji wyników z ubiegłych lat. Istotny jest bowiem szerszy kontekst. Raport ICCA jest narzędziem, które umożliwia porównywanie wyników z innymi miastami i zbadanie ogólnych trendów.

Gdy zestawimy wyniki stolic w regionie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej (Warszawa, Budapeszt, Praga, Berlin i Wiedeń), okazuje się że tendencja spadkowa dotyczy wszystkich kluczowych dla tej części Europy destynacji kongresowych.

Czy to rzeczywiście spadek?

Porównując statystyki z 2018 i 2017 roku, faktycznie widać, że Warszawa udokumentowała w ubiegłym roku mniej wydarzeń i spadła w rankingu o 6 pozycji. Gdy jednak zestawimy wyniki z ostatnich 5 lat, widoczny jest tak znaczny wzrost liczby kongresów w stolicy Polski w 2017 roku.

Trudno wskazać obiektywne czynniki, które zadecydowały o spadku Warszawy w rankingu ICCA, ale można przypuszczać, że jego przyczyną mogły być sytuacja geopolityczna, niewystarczające zasoby infrastruktury do organizacji dużych kongresów międzynarodowych, w tym coraz bardziej doskwierający brak odpowiedniego centrum kongresowego dla wydarzeń od 5.000 do 10.000 uczestników. Sytuacji nie pomaga także przeciągająca się przebudowa Sali Kongresowej PKiN czy wreszcie mniejsza liczba obiektów, które przekazały dane do raportu  (np. z obawy o udostępnianie poufnych informacji).

Podsumowując, tegoroczne statystyki ICCA obrazują nieznaczną korektę trendu wzrostowego (trwającego od 2014), który nastąpił po okresie zwiększonego zainteresowania regionem Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej w 2017 roku. Zarówno dane Warsaw Convention Bureau, jak i statystyki systemu Demand Outlook pokazują, że w pierwszym kwartale 2019 odbyło się i potwierdzonych zostało więcej wydarzeń niż w tym samym okresie 2018 roku.

Mimo, że dane te napawają optymizmem, należy podkreślić, że najskuteczniejszym sposobem pozyskiwania kongresów jest zachęcanie i wspieranie lokalnych ambasadorów – osób, które w swoich międzynarodowych środowiskach naukowych i branżowych promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia. I takie działania podejmuje Warsaw Convention Bureau, w ramach Warszawskiego Klubu Ambasadora Kongresów, który lokalnie realizuje zadania Programu Ambasadora Kongresów Polskich, prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau i Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Już niedługo ogłosimy kolejne działania Warszawskiego Klubu Ambasadora realizowane wspólnie przez WOT, POT i SKKP.