Nowi Honorowi Ambasadorzy Kongresów Polskich za lata 2022-2023

Z wielkim entuzjazmem i dumą ogłaszamy wybór nowych Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2022-2023. Z sześciu wybitnych kandydatów, których nominowaliśmy, aż pięcioro zostało uhonorowanych tym prestiżowym tytułem. Dla nas to niewątpliwie wielki zaszczyt!

Wybrani Ambasadorzy, w kolejności alfabetycznej, to:

  • Dr hab. Mirosław Jarosiński
  • Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska
  • Prof. dr hab. Justyna Kowalska
  • Dr. n. med. Jacek Mazek
  • Piotr Węgrzyn

11 października Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, składająca się z wybitnych postaci ze świata nauki, kultury i biznesu, wybrała łącznie 22 nowych Ambasadorów. W tym roku, z okazji 25-lecia Programu, szczególny nacisk kładziony był na wykorzystanie potencjału intelektualnego polskich ośrodków akademicko-naukowych. To nie tylko narzędzie pozyskiwania kongresów, ale też ważny element marketingu miejsca.

Zgłoszenia do Programu przychodziły z różnych środowisk i były rozpatrywane przez Kapitułę w dynamicznych obradach. Cieszymy się, że nasi kandydaci dołączają do elitarnego grona, przyczyniając się do promocji Polski na arenie międzynarodowej.