Pismo WOT do Ministra Guta-Mostowego

Popierając dotychczasowe wnioski o udzielenie wsparcia, składane przez przedstawicieli regionów i miast zwracamy uwagę, że pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, a szczególnie mocno odczuwają ją polscy przedsiębiorcy.

Kryzys wywołany pandemią dotknął wszystkie podmioty działające w obszarze turystyki: w podobnej skali, na terenie całego kraju.

Apelujemy do Pana Ministra o równe traktowanie regionów i miast oraz przynależnych im przedsiębiorców w przyznawaniu rządowego wsparcia.
Wyróżnienie pojedynczych grup bądź samorządów nie jest odzwierciedleniem solidarności, o którą polski rząd apelował w ubiegłym roku.

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj.