Poland Meetings Destination 2014

WOT współorganizatorem konferencji Poland Meetings Destination, 17 marca 2014, na Stadionie Narodowym, poświęconej zagadnieniom turystyki kongresowo-konferenycjnej i branży spotkań.

Konferencja ma być impulsem do tego by przemysł spotkań zaczęto traktować jako ważny sektor nie tylko turystyki, ale i gospodarki; sektor, który ma ogromny potencjał by generować znaczne przychody dla miasta i kraju. Obecność na konferencji potwierdzili John Heeley autor znanej książki „Inside City Tourism. An European Perspective”, profesor Magda Antolioli i Christian Mutschlechner – dyrektor wiedeńskiego convention bureau. Jednym  z tematów poruszanych na konferencji będzie temat opłaty lokalnej, która dałaby lokalnym i regionalnym organizacjom turystycznym stałe źródło finansowania działań promujących regiony.

Branża MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) jest jedną z mniej obecnych w świadomości opinii publicznej, a jednocześnie jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi globalnej gospodarki. Według ostatniego raportu UK Economic Impact Study w samej tylko Wielkiej Brytanii branża spotkań generuje rocznie PKB o wartości ponad 58 miliardów funtów, czyli trzykrotnie więcej niż tamtejsze rolnictwo. Zajmuje ona 17. miejsce wśród 100 głównych sektorach gospodarki, dając bezpośrednie, pełnoetatowe zatrudnienie ponad 500.000 pracownikom – dwukrotnie więcej niż branża telekomunikacyjna. Biorąc jednocześnie pod uwagę, że uczestnicy ponad 1.300.000 spotkań, jakie odbyły się w 2011 roku w Wielkiej Brytanii, wydali łącznie 40 miliardów funtów, nie sposób nie docenić roli jaką w planie rozwoju gospodarczego każdej, chcącej się liczyć metropolii, pełni branża konferencyjno-eventowa.

Konferencja jest częścią  Meetings Week.

Więcej szczegółów na: meetingsweek.syskonf.pl

Zapraszamy!

http://polandmeetingsdestination.com/pages/index.php