Reklama Warszawy na lotnisku w Pradze

Zapowiadaliśmy wzrost naszej aktywności na rynku czeskim już jakiś czas temu.

Dzieje się tak ponieważ wykorzystujemy bardzo dobre relacje z Polską Organizacją Turystyczną, dokładnie z jej zagranicznym ośrodkiem w Pradze oraz z naszym narodowym przewoźnikiem PLL LOT.

A zatem podsumowując pierwsze półrocze:

Po cyklu spotkań w ramach roadshow organizowanego przez zagraniczny ośrodek Polska Organizacja Turystyczna – w Pradzie, Brnie i Ostrawie przyszedł czas na artykuły w prasie branżowej TTG i opracowany przez ZOPOT artykuł w prasie konsumenckiej – miesięczniku „Koktejl” – magazyn dystrybuowany jest m.in. na stacjach benzynowych w Czechach.

Kolejne działanie to realizowana przez Warszawska Organizację Turystyczną podróż studyjna dla agentów LOT Polish Airlines z Czech, a także opracowany przez nas, a przetłumaczony ze wsparciem ZOPOT materiał promocyjny citybreak w czeskiej wersji. Pisaliśmy już o tym w naszych Aktualnościach.

Dzięki naszej koordynacji wybrane warszawskie hotele: Double Tree by Hilton oraz Verte Autograpf Collecion i wybrane atrakcje Warszawy zostaną zaprezentowane na stronie czeskiego tour operatora ASIANA. Projekt zgłosiły nam PLL LOT.

Z myślą o podróżujących nad Bałtyk i na Mazury, na prośbę ZOPOT opracowaliśmy specjalne wersje programów tranzytowych z opcją P+R .

Do najważniejszych działań wizerunkowych bez wątpienia zaliczamy kampanie outdoorowe w metrze i na lotnisku w Pradze.

Reklamę naszego miasta zamieszczona jest w wagonach metra linii A i C oraz jest wyświetlana na stanowiskach odprawy PLL LOT i hali odlotów w Pradze i tym zdjęciami dzielimy się w aktualnym komunikacie.

Wspominamy o tym, ponieważ wszystkie powyższe działania realizowane są w mniejszym lub większym stopniu z naszymi udziałem.

Jesteśmy też prawie pewni dobrych efektów, ponieważ PLL LOT planuje zwiększyć liczbę rejsów z Pragi do Warszawy.