Scenariusze dla rozwoju turystyki w Warszawie do 2030 roku

W ostatnich dniach podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszym praktycznym działaniem w ramach tego porozumienia jest wspólna realizacja projektu foresightowego polegającego na opracowaniu scenariuszy rozwoju sektora turystycznego w Warszawie w kontekście pandemii koronawirusa i zmian klimatycznych.

Pani Paula Grzeszczyk, przy wsparciu promotora prof. ucz. Wojciecha Dziemianowicza, będzie realizowała kolejne fazy procesu przygotowania scenariuszy w oparciu o ścisłą współpracę merytoryczną z WOT: wykorzystując nasze doświadczenie a także relacje z wieloma ekspertami z dziedziny turystyki i przedsiębiorcami z tego sektora.

Pytania, na które będziemy starali się odpowiedzieć to między innymi:

  • Jakie mogą być scenariusze długoterminowej reakcji warszawskiego sektora turystycznego na pandemię i zmiany klimatyczne?
  • Jakie działania należy podejmować w sferze turystyki na poziomie lokalnym, aby przygotować pozytywną ścieżkę wychodzenia z pandemii?
  • Czy i w jakim stopniu lokalna branża turystyczna może się uodpornić na ryzyka związane z wspomnianymi zagrożeniami w przyszłości?

Celem raportu będzie opracowanie profesjonalnych scenariuszy rozwoju sektora turystycznego w Warszawie do 2030 roku. Wykorzystane w tym celu będą metody foresightowe, w tym analizy trendów i metoda delficka. Prace nad scenariuszami pozwolą również podjąć dyskusję nad poszukiwaniem nowych, niewykorzystanych możliwości wsparcia dla rozwoju sektora turystycznego. Warto też podkreślić, że praca nad propozycjami rozwiązań będzie uwzględniała założenia kierunkowe „Polityki turystycznej m.st. Warszawy”, w tym między innymi: „Turystyka bez konfliktów”, które rozumie miasto jako przestrzeń wspólną, służącą zarówno mieszkańcom, jak i turystom.