Spotkanie WOT z prezesem POT

23 kwietnia Zarząd WOT spotkał się w trybie on-line z Prezesem POT panem Rafałem Szlachtą.

W trakcie rozmowy poruszono następujące tematy:

 1. Promocja na rynku krajowym.
  1. Przedstawiliśmy wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety. Podaliśmy liczby dotyczące sprzedanych usług za Polski BON Turystyczny. Poinformowaliśmy, ze statystyki pokazują, że fraza PBT używana w wyszukiwarce GOOGLE generuje najwięcej wejść na stronę www.Odkrywajwarszawe.pl z tego powodu poprosiliśmy o intensywniejszą promocję turystyki miejskiej w kontekście PBT w narzędziach promocyjnych używanych przez POT.
  2. Projekt Turystyczna Szkoła – zebrane przez nas scenariusze, opracowane materiały promocyjne i ogólnopolski konkurs, który ogłosiliśmy i w którym ufundujemy 3 dniowy pobyt dla klasy 25-osobowej służą pobudzeniu popytu na szkolne wycieczki do Warszawy (za które także będzie można zapłacić bonem).
  3. System rezerwacyjno – sprzedażowy usług świadczonych przez członków WOT – poprosiliśmy o wsparcie dla uruchomienia i wdrożenia.
 2. Promocja za granicą:
  1. Uczestniczymy aktywnie we wszystkich działaniach POT (warsztaty, targi) aczkolwiek zwróciliśmy uwagę, że dla wygenerowania większego popytu w przyszłości, po ustaniu pandemii należy rozważyć realizację większych kampanii nastawionych na promocję wybranych obszarów produktowych.
  2. Podziękowaliśmy za otrzymywane raporty i analizy i zasugerowaliśmy realizację webinarów dla branży z udziałem dyrektorów ZOPOT, którzy przedstawialiby aktualne informacje z rynków.
  3. Zwróciliśmy się z apelem o podpisanie porozumienia z Izraelem, na wzór porozumienia podpisanego pomiędzy Izraelem i np. Cyprem czy Turcją na zezwolenie na ruch turystyczny i biznesowy dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19 bez konieczności wprowadzania restrykcji i kwarantanny.
  4. Zasugerowaliśmy organizację międzynarodowego workshopu z udziałem branży zagranicznej i przedstawicieli polskiej branży.
  5. Poprosiliśmy o powrót do pomysłu zgłoszonego przez Metropolitalne LOT-y w kwietniu 2020 r który dotyczy stworzenia „poradnika bezpiecznego turysty”. Poradnik byłby dystrybuowany na rynkach zagranicznych (niekoniecznie forma drukowana), mógłby to być rodzaj zakładki na portalach polska.travel w wersjach językowych.
 3. W obszarze turystyki MICE
  1. Poinformowaliśmy o rozpoczętych procesach sprzedażowych i o wsparciu dla dwóch dużych wydarzeń.
  2. Przedstawiliśmy też pomysł Bonu Targowego dla wystawców takich wydarzeń odbywających się w kraju.

Pozytywną konkluzją tego konstruktywnego spotkania było również dostrzeżenie przez Prezesa POT istotnej roli, jaką aktywne i zaangażowane lokalne organizacje turystyczne (jak WOT), odgrywają w polskim systemie promocji turystycznej – szczególnie w czasach kryzysu.