Spotkanie „Turystyka w nowej rzeczywistości jak miasta i regiony przygotowują się do wyjścia z kryzysu, współpraca, dobre praktyki”

Na zaproszenie Krakowskiej Izby Turystyki Prezes WOT Barbara Tutak wzięła udział w spotkaniu zatytułowanym „Turystyka w nowej rzeczywistości jak miasta i regiony przygotowują się do wyjścia z kryzysu, współpraca, dobre praktyki”.

W swoim krótkim wystąpieniu zwróciła uwagę na aktualne działania Warszawskiej Organizacji Turystycznej, do których należy zaliczyć przeniesienie akcentów z marketingu, networkinu i dzielenia się wiedzą na wymianę informacji, wsparcie i marketing adekwatny do zmieniającej się rzeczywistości.

Wskazywała także dobre praktyki, do których należy współpraca z miejskimi LOT, miastem i Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. Mówiła o zrealizowanych działaniach we współpracy z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej oraz o planowanych działaniach w kampaniach adresowanych do wybranego rynku zagranicznego, konsumentów z rynku krajowego i wspólnej akcji z członkami Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Wspomniała również o podpisanym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego dokumencie „Polityki turystycznej m.st. Warszawy”.

Zwracała uwagę, że aktualna rzeczywistość stała się motywem do jeszcze lepszej i intensywniejszej obserwacji zmieniającego się otoczenia, które wymusza odpowiednie opracowanie nowych ofert i nowych narzędzi. Konieczne jest stałe dostarczanie contentu o destynacji, bo tylko w ten sposób podtrzymuje się zainteresowanie destynacją. Podkreślała znakomite przygotowanie po stronie podaży. W zakresie turystyki MICE mówiła o wydarzeniach, które, pomimo tego, że są przenoszone w czasie cały czas planuje się zorganizować w Warszawie.
Nie wiadomo jaka będzie struktura branży po kryzysie, nie wiadomo też jaka będzie turystyka, ale apeluję o solidarność i wzajemne wsparcie, a także spójną informację bazująca na argumentach naukowych – podsumowała.

Nagranie ze spotkania dostępne jest tutaj.