Spotkanie z przedstawicielami obiektów SPA & Wellness

Turystyka zdrowotna jest szybko rozwijającym się zjawiskiem i częstym motywem podróży na całym świecie. Zjawisko to generuje wzrost gospodarczy i zatrudnienie zarówno w rozwiniętych, jak i w nowo powstających destynacjach turystycznych.

Zachodnie społeczeństwa  coraz bardziej przywiązują wagę  do zdrowego stylu życia, dbają o równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Chęć samorealizacji życiowej coraz częściej konfrontują z procesem  starzenia się demograficznego oraz z bardziej stresującym stylem życia. Zabiegi zdrowotne, wyjazdy do uzdrowisk, obiektów spa-wellness, są głównym powodem podróży 13% Europejczyków.

Turystyka zdrowotna to ten rodzaj turystyki, której  główną motywacją do jej uprawiania jest poprawa zdrowia fizycznego, psychicznego i/lub duchowego poprzez działania medyczne lub wellness/spa, które zwiększają zdolność człowieka do zaspokajania własnych potrzeb oraz lepszego funkcjonowania w środowisku i społeczeństwie.

Analizując podaż usług w Warszawie będą brane pod uwagę:

  • turystyka medyczna ukierunkowana na zapewnienie specjalistycznej opieki lekarskiej.
  • turystyka wellness/spa oparta na zabiegach z wykorzystaniem naturalnych środków i metod leczenia (spa, kąpieliska termalne, centra wellness, itp).

Wychodząc naprzeciw potrzebom takich rynków jak: Niemcy, Wlk. Brytania, Skandynawia, czy kraje zatoki Perskiej WOT postanowiła przeanalizować podaż oferty turystyki medycznej w Warszawie oferowanej do grupy, której motywacją podróży jest dbałość i polepszenie  stanu zdrowia.

Turystyka medyczna nigdy nie będzie produktem priorytetowym dla Warszawy, ale biorąc pod uwagę potencjał w zapotrzebowaniu na ten rodzaj usługi może się stać ofertą towarzyszącą pobytom gości zagranicznych w Warszawie zarówno z obszaru wypoczynkowego jak i MICE.