Spotkanie z Wicepremierem Gowinem ws. wsparcia dla przedsiębiorców

20 listopada 2020 wzięliśmy udział w spotkaniu z Wiceprezesem Rady Ministrów Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosławem Gowinem, zorganizowanym przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach XIX Posiedzenia Rady Przedsiębiorców. Jako członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP przed spotkaniem zebraliśmy od naszych członków i przekazaliśmy organizatorowi szereg postulatów do Wicepremiera Gowina, których celem jest wdrożenie przez rząd nowych form wsparcia dla przedsiębiorców z sektorów turystyki przyjazdowej, hotelarstwa, branży spotkań, gastronomii i instytucji kultury. Do postulatów należą:

 1. Umorzenie w 100% subwencji PFR dla przedsiębiorców, którzy je dotychczas uzyskali
 2. Uruchomienie dodatkowych subwencji PFR, które będą kontynuacją tych uprzednio wprowadzonych
 3. Wprowadzenie rekompensat dla przedsiębiorców za okres ograniczenia działalności gospodarczej
 4. Stałe zawieszenie składek ZUS (do momentu zaniku wpływu pandemii na działalność przedsiębiorców)
 5. Zawieszenie rat kredytów i leasingu dla firm dotkniętych ograniczeniami
 6. Wprowadzenie dodatkowych kredytów na realistycznych warunkach dla przedsiębiorców
 7. Zniesienie dodatkowych kosztów związanych z modyfikacjami umów leasingowych i kredytowych
 8. Zwolnienie przedsiębiorców z kosztów czynszów związanych z wynajmem powierzchni koniecznych do prowadzenia działalności (i możliwości przedłużenia umów najmu)
 9. Wprowadzenie programu dofinansowania kosztów pracy w przedsiębiorstwach dotkniętych skutkami pandemii
 10. Wdrożenie we wszystkich programach pomocowych rządu kryterium spadku obrotów i tym samym usunięcie obecnego kryterium PKD (jako metody identyfikacji firm dotkniętych pandemią)
 11. Pozyskanie przez rząd finansowania z budżetu Unii Europejskiej na przeciwdziałanie regresowi gospodarczego w sektorach szczególnie dotkniętych skutkami pandemii
 12. Uruchomienie funduszy na rozwój rozwiązań dla spotkań online (wsparcie rozwoju innowacyjnych technologii)
 13. Zaliczenie uczelni niepublicznych do grona przedsiębiorców objętych wszystkimi rozwiązaniami ochronnymi (Tarczy Antykryzysowej, PFR, etc.)
 14. Zniesienie ograniczenia działalności dla restauracji hotelowych (mają możliwość ściślejszej kontroli sanitarnej niż restauracje nie hotelowe)

Postulaty te będą również przekazane przez nas bezpośrednio do kancelarii Wicepremiera.

W trakcie spotkanie Wicepremier Gowin zapowiedział, że w najbliższych dniach Premier Morawiecki ogłosi kolejne etapy odmrażania gospodarki oraz że przewiduje się dalsze wsparcie dla turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Zapowiedziane zostało również dalsze rozszerzenie kodów PKD, które definiują przedsiębiorców kwalifikujących się do określonego wsparcia rządowego.

W trakcie spotkania poruszano również kwestię tzw. Dziesiątki Rzecznika MŚP, czyli 10 postulowanych do Premiera Mateusza Morawieckiego (oraz Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych) zmian systemowych, które w znaczący sposób mają się przyczynić do poprawy otoczenia prawno-gospodarczego w naszym kraju. Jesteśmy jedną z organizacji, które w ramach członkostwa w Radzie Przedsiębiorców podpisały te 10 postulatów:

 1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców.
 2. Płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie.
 3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących.
 4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z minimum półrocznym wyprzedzeniem.
 5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach.
 6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego.
 7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów.
 8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników.
 9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców.
 10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.