Stolica ponownie pomaga restauratorom

Warszawscy radni przyjęli dziś uchwałę w sprawie przesunięcia terminu płatności III raty za korzystanie w 2021 r.  z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  w lokalach gastronomicznych. Termin został przesunięty z 30 września na 31 grudnia 2021 r.

Jest to kolejny etap wsparcia przedsiębiorców branży gastronomicznej, prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy. Wiosną tego roku Rada m.st. Warszawy zwolniła gastronomików z opłaty II raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń, a tym, którzy wnieśli do 31 stycznia 2021 r. opłatę jednorazową, przyznano zwrot w wysokości 1/3 wniesionej opłaty. Działania te objęły 2267 przedsiębiorców, a łączna suma zwrotu to ponad 2,5 mln złotych (dokładnie 2 506 250, 59 zł).

„Branża gastronomiczna przeżyła bardzo trudny czas, dlatego wykorzystujemy wszystkie możliwe sposoby, by pomóc tym przedsiębiorcom. Wprowadziliśmy już pakiet zawierający różnorodne formy wsparcia gospodarczego, między innymi  obniżki czynszu z tytułu najmu w miejskich  lokalach użytkowych, obniżki opłat za dzierżawę nieruchomości, bonifikatę za korzystanie z ogródków gastronomicznych czy odroczenia i ulgi w opłatach lokalnych i podatkowych. Uruchomiliśmy też doradcze programy wsparcia dla małych i średnich firm w czasie pandemii. Nieustannie działa nasz punkt informacyjny w Centrum Przedsiębiorczości Smolna – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej obowiązywał w zeszłym roku prawie pięć miesięcy.

Na uchwały Rady Warszawy zezwala wprowadzona w styczniu nowelizacja ustawy „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

Stawki opłat za sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy składają pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do końca stycznia. Opłatę mogą wnosić jednorazowo za cały rok lub w trzech równych ratach. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione są od zawartości procentowej i wartości obrotu w skali całego roku. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł; jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł opłata wnoszona jest w wysokości 1,4 proc. od ogólnej wartości sprzedaży. Takie same stawki obowiązują za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa). Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu wynosi 2100 zł, a jeżeli wartość sprzedaż w roku poprzednim przekracza 77 000 zł, opłata wnoszona jest w wysokości 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy