Study tour amerykańskiego touroperatora Mayflower Cruises and Tours

Turystyka przyjazdowa do Warszawy choć odnawia się powoli, to w stopniu satysfakcjonującym różnych dostawców usług turystycznych w naszym mieście.

Największe straty nadal odnotowujemy w zorganizowanym zagranicznym ruchu turystycznym. Kryzysy ostatnich lat bardzo osłabiły wizerunek wielu miejsc postrzeganych wcześniej jako kierunki wyjazdów turystycznych. Dla Polski dużym osłabieniem w tym segmencie gości jest tocząca się w Ukrainie wojna.

Dobrze zorganizowane i przeprowadzone działania informacyjno-promocyjne są zatem priorytetem. Dla naszego stowarzyszenia takimi działaniami są współorganizowane przez nas podróże studyjne dla tour operatorów i agentów turystycznych.

Jedną z takich podroży realizuje właśnie Jan POL Incoming Tour Operator z Krakowa z naszym udziałem.

W podroży po Polsce, która rozpoczęła się w dniu 20 października 2023 r. uczestniczą sprzedawcy, decydenci i group leaderzy amerykańskiego tour operatora Mayflower Cruises and Tours. Łącznie Polskę odwiedza w czasie tej podroży 47 osób.

Podczas pobytu w Warszawie grupa spędzi nocleg w hotelu Polonia –  jednym z najpiękniejszych historycznych hoteli naszego miasta.

W programie znalazły się tez wizytówki naszego miasta takie jak: Muzeum Powstania WarszawskiegoZamek Królewski.

Goście z USA zajmowali przed pandemią 4 miejsce w statystykach przyjazdów do Warszawy. W głosowaniu na European Best Destinantion internauci z USA oddali na Warszawę najwięcej głosów. Wierzymy, że realizując tę podróż dokładamy cegiełkę do odnowy przyjazdów turystycznych z rynku amerykańskiego bowiem sprzedawcy, decydenci i group liderzy tour operatora Mayflower Cruises and Tours są bardzo dobrymi promotorami destynacji.