#TylkoRazem

Odkrywanie, poznawanie to naturalne potrzeby człowieka, a Warszawa ma silnie wykształcony wizerunek miasta zarówno turystycznego, jak i biznesowego. Z tego powodu mocno wierzymy, że w momencie wznowienia ruchu turystycznego i konferencyjnego nasze miasto znów pojawi się w planach wielu turystów, odwiedzających i uczestników wydarzeń.

Mamy w stowarzyszeniu przedstawicieli wszystkich obszarów turystyki oraz, co bardzo ważne, Miasto Stołeczne Warszawę. Kończymy ten rok mocno zintegrowani i pewni, że ze wszystkimi uda się razem dalej skutecznie działać i opowiadać o naszym mieście.

Tymczasem… ważna jest solidarność między ludźmi, a w branży współpraca. W pojedynkę trudno będzie przetrwać. 

#TylkoRazem uda nam się odbudować turystyczny rynek Warszawy. Tylko przy wzajemnej trosce i wsparciu uda nam się zachować strukturę, do której przywykli i mieszkańcy, i goście odwiedzający nasze miasto. Tylko razem można będzie myśleć o budowaniu nowej, jeszcze lepszej konkurencyjnej pozycji Warszawy.

Akcja #TylkoRazem jest wyrazem woli współdziałania członków naszego Stowarzyszenia. Udział w niej jest udziałem dobrowolnym, potwierdzonym zgłoszeniem.

Akcja realizowana w mediach społecznościowych potrwa około 14 dni, ma charakter dialogu, w którym będziemy o sobie wspominać, przypominać, informować o nowej ofercie i składać sobie nawzajem życzenia lepszej przyszłości.

Ostatnie miesiące pokazały, że po stronie podaży istnieje niezwykła kreatywność, a jednocześnie duża odpowiedzialność za zdrowie pracowników i klientów. Poszczególne sektory wdrażają kolejne wytyczne, stosując się do wciąż nowych regulacji i obostrzeń.

Oferowany przez branżę produkt zmienia się każdego dnia. Zwiedzanie on-line, oferty świadczone za bon turystyczny, oferty lekcji on-line dla nauczycieli, jedzenie na wynos, sesje zdjęciowe w obiektach, Home Office w hotelach, czy transport bądź obiekty użyczane dla potrzeb służby zdrowia.

Nowa oferta jest odpowiedzią na nowe oczekiwania. I o tym także jest ta akcja.  O nowej ofercie naszych członków, dopasowanej do aktualnej sytuacji. 

Jak o tym opowiemy…? zdecydują członkowie.

Być może będzie to zwykłe pozdrowienie, być może zaproszenie do współpracy albo wsparcie wyrażone w słowach. W ten aspekt kampanii nie wnikamy, nie ingerujemy. Treść emitowanych postów zależeć będzie wyłącznie od członków biorących udział w akcji #TylkoRazem.

Kilka słów o kampanii (technicznie):

  • Udział w akcji polega na zrobieniu zdjęcia lub nagraniu materiału wideo, a następnie przygotowaniu postu na FB (w którym uczestnik akcji opisze wybrane miejsce/atrakcję/obiekt z AKTUALNEJ oferty członków WOT
  • Przygotowanie postu może się odbyć poprzez fizyczne odwiedziny w miejscu, o którym się przypomina (jeśli pozwala na to reżim sanitarny i uczestnik wyrazi taką chęć) lub poprzez odwiedzenie strony www danego miejsca
  • Prezentowany materiał powinien uwzględnić aspekt bezpieczeństwa i nowych stale zmieniających się obostrzeń
  • W emitowanym poście dokonuje się oznaczenia wybranego członka WOT
  • Zdjęcia i treści postów dostosowujemy do aktualnej rzeczywistości
  • Emisja postów dokonuje się na podstawie przygotowanego harmonogramu.

Poniżej przykładowe grafiki, które będą wykorzystane w kampanii:

Mijający rok 2020 jest bez wątpienia jednym z najtrudniejszych okresów w jakim przyszło funkcjonować nam wszystkim – zarówno na poziomie czysto ludzkim, jak i społecznym czy gospodarczym. Przez ostatnie 9 miesięcy Warszawska Organizacja Turystyczna włożyła niezwykle wiele wysiłku w różnego rodzaju działania, których celem było udzielenie wsparcia zrzeszonym w naszym stowarzyszeniu przedsiębiorcom: dzieliliśmy się bieżącą wiedzą i informacjami dotyczącymi rządowych i miejskich programów pomocowych, aktywnie lobbowaliśmy na rzecz ich rozszerzenia i włączenia do nich kolejnych, pomijanych grup sektorowych, organizowaliśmy oraz braliśmy udział w wielu spotkaniach konsultacyjnych, a także – w miarę możliwości – podejmowaliśmy indywidualne interwencje w sprawie tych przedstawicieli warszawskiego życia turystycznego i kulturalnego, którzy byli najbardziej poszkodowani. Nie pomijaliśmy nikogo wierząc, że turystyka, szczególnie ta w dużych, turystycznych miastach, jest zespołem wielu naczyń połączonych, a do jej sprawnego funkcjonowania potrzebni są wszyscy jej interesariusze i beneficjenci. I z nimi będziemy dalej współpracować w nowym 2021 roku.

Podsumowanie

Akcja #TylkoRazem która rozpoczęła się 3 grudnia i wzięli w niej udział członkowie WOT, trwała ponad dwa tygodnie, zwieńczyły ją wspólne życzenia metropolitalnych organizacji turystycznych w Gdańsku, Poznaniu i Łodzi oraz Mazowieckiej Organizacji Turystycznej, czyli partnerów naszych wspólnych działań w ostatnim roku.

W założeniach działań kampanijnych było pokazanie solidarności warszawskiego rynku turystycznego (w kontekście wprowadzanych regulacji i obostrzeń w hotelach, restauracjach, obiektach kultury itd.) Udział w akcji był dobrowolny i technicznie polegał na zrobieniu zdjęcia lub nagraniu materiału wideo, a następnie przygotowaniu postu na FB w którym uczestnik akcji opisywał wybrane miejsce/atrakcję/obiekt. Działania miały charakter dialogu, w którym członkowie WOT o sobie wspominali, przypominali, informowali o nowej ofercie i składali sobie nawzajem życzenia lepszej przyszłości. Można zatem powiedzieć, że dialog o nowych pomysłach, ofertach i wzajemne rekomendacje były swoistym networkingiem, którego nie mogliśmy przeprowadzić w tradycyjnej stolikowej formie. Opowiadano o nowych pomysłach na zwiedzanie, o warsztatach dla dzieci z przygotowania ozdób świątecznych, o warsztatach z lepienia pierogów i degustacji win, także o współpracy o planach na przyszłość.

Uczestnicy akcji nie promowali siebie, swoich ofert, ale opowiadali o swoich obecnych i przyszłych partnerach z którymi będą rozwijać turystykę miejską.

Dla przykładu: stołeczny ratusz zachęcał do zapoznania się z ofertą Zamku Królewskiego, a jeden z hoteli zachwalał touroperatora. Hotel opowiadał o ofercie restauracji, a ta z kolei o organizatorze turystyki, z którym współpracuje. Wszystko po to, aby pokazać, że turystyka w dużych miastach jest zespołem naczyń powiązanych, w którym dostawcy usług potrzebni są sobie nawzajem Agencja eventowa promowała dostawców technicznych, a organizator konferencji i kongresu obiekt, albo salę konferencyjną. Wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. To taka jest konkluzja wynikająca z przeprowadzonej kampanii.

Akcję rozpoczął inicjator czyli Warszawska Organizacja Turystyczna a pierwsze zaproszenie dotyczyło 8 podmiotów Kolejne odbywały się wg precyzyjnie przygotowanego harmonogramu, który pomagał nam w sprawnym monitorowaniu przebiegu całej akcji.

Ponad 60 podmiotów w tym przez nasi partnerzy: MROT i Metropolitalne LOTy opublikowało w ramach kampanii 64 posty na Facebooku, które dotarły do ponad 207 tysięcy  odbiorców.

Choć akcja #TylkoRazem odbywała się wśród członków stowarzyszenia, to już w końcowym etapie, że zaczynała żyć własnym życiem, a pod hasztagiem #TylkoRazem emitowane są kolejne posty partnerów naszych członków.

Kampania miała bardzo dobry odzew w mediach, ukazało się wiele artykułów w prasie tematycznej oraz przeprowadzono rozmowy na łamach radia ESKA i WAWA oraz radia dla Ciebie. Posty o akcji udostępnili nasi koledzy z PIT, Turystyka na UW, Okno na Warszawę, Dzielnicy Wisły.