Warszawa na spotkaniu z członkami Rady Naukowej ERC

Dzięki naszej współpracy z Polską Akademią Nauk w dniu 24 października 2019 mamy okazję przedstawić możliwości konferencyjne Warszawy oraz nasze wsparcie dla pozyskiwania wydarzeń wśród uczestników szkolenia z członkami Rady Naukowej European Research Council (ERC) organizowanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Granty ERC finansują pionierskie badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej. Dzięki warsztatom z ekspertami z ERC oraz polskimi laureatami ich prestiżowych grantów naukowcy z różnych dziedzin mają okazję dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie swojego projektu.

Dla Warsaw Convention Bureau jest to okazja do dotarcia do naukowców aktywnych na arenie międzynarodowej oraz do gości zagranicznych, dla których przewidziane zostały również materiały informacyjne o Warszawie.