Warszawa przyjmuje nową Politykę Rozwoju Gospodarczego

Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, zatwierdził nową Politykę rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy. Dokument został opracowany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego w ścisłej współpracy z przedstawicielami środowiska biznesowego, naukowego oraz warszawskiej społeczności, wykorzystując model partycypacyjny.

Polityka rozwoju gospodarczego definiuje kierunek, w jakim ma podążać gospodarka Warszawy, akcentując innowacyjność, stabilność i odporność na wyzwania. Zawiera ona również założenia dotyczące sprawiedliwości społecznej, odpowiedzialności, zaangażowania społecznego, kreatywności, lokalności i zrównoważonego rozwoju.

Dla Warszawskiej Organizacji Turystycznej, a w szczególności dla Warsaw Convention Bureau, kluczowe znaczenie mają działania promujące Warszawę jako miejsce przyjazne dla biznesu i turystyki. Wśród głównych obszarów rozwoju wymienionych w Polityce znajdują się: współpraca międzysektorowa, przyciąganie innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwój edukacji proprzedsiębiorczej, tworzenie warunków dla kreatywnych biznesów, przyciąganie talentów oraz rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego.

Polityka rozwoju gospodarczego jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, stawiając Warszawę jako silną i dynamiczną gospodarkę gotową na przyszłe wyzwania.

Szczegółowe informacje na temat Polityki rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy są dostępne na stronach:

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i współpracy na rzecz rozwoju Warszawy.