WOT na Meetings Week Poland 2019

Warszawska Organizacja Turystyczna przez 3 dni aktywnie uczestniczyła w Meetings Week Poland. Pierwszego dnia spotkań, tj. 21 marca 2019 r. braliśmy udział w panelu dyskusyjnym na temat „Wartości rynku kongresów”. Oprócz WOT w panelu uczestniczyli: Teresa Buczak – Dyrektor Departamentu strategii i Marketingu w POT, Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Drugiego dnia byliśmy uczestnikiem spotkania z regionalnymi convention bueaux, które odbyło się w nowej formule dającej szansę na prezentacje swojej destynacji uczestnikom fam trip z Belgii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych.

22 marca 2019 r. przedstawimy działania WOT podczas Future Leaders Forum.

Trwające od 20 do 22 marca Meetings Week Poland 2019  to cykl wydarzeń, na których na odbycie spotkań mają szansę nie tylko przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń zawodowych, ale także  przedstawiciele korporacji, przedstawiciele biur i agencji specjalizujących się w segmencie spotkań, dostawcy usług konferencyjnych, przedstawiciele hoteli i centrów konferencyjnych i  dziennikarze. Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem „Siła networkingu”.

fot. Magazyn THINK MICE