WOT partnerem medialnym wystawy „Konie w Warszawie XIX i XX wieku” w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Wystawa czasowa pt. Konie w Warszawie XIX i XX wieku  nawiązuje do historii i tradycji Warszawy przez pryzmat losów jej głównych bohaterów, którymi są „konie warszawskie”.

Jeszcze w XIX i początku XX wieku, a nawet w okresie międzywojennym konie były podstawowym środkiem transportu. Ciągnęły po warszawskich brukach pojazdy wszelkiego typu i przeznaczenia. Niezastąpione w pracy i całkowicie zależne od swoich właścicieli. Dopóki mogły utrzymać się na nogach, pracowały do ostatnich sił. Gdzie wówczas w Warszawie nie spojrzeć tam konie stały lub poruszały się w ruchu ulicznym.  To one wystukiwały kopytami rytm życia ulic i placów.

Celem wystawy jest przypomnienie historii pobytu koni na terenie miasta od czasów Księstwa Warszawskiego do wybuchu drugiej wojny światowej, w tym zaprezentowanie warszawskich wizerunków koni, zaprzęgów, powożących. Opowiedzenie o wspólnym losie koni i ludzi.

Ile było koni na terenie miasta, na czym polegała ich praca, jak wyglądały osoby powożące końmi, gdzie handlowano końmi i wreszcie, jaki los koński zapisał się w kartach historii Warszawy, dowiemy się z przedstawień ikonograficznych, archiwalnych filmów, map, dokumentów.

Na wystawie zaprezentowane zostaną wizerunki zaprzęgów dorożkarskich, tramwajowych, omnibusowych, „Pogotowia ratunkowego” (Towarzystwa Doraźnej Pomocy Lekarskiej), Warszawskiej Straży Ogniowej, zaprzęgów pocztowych i in.

Będziemy mogli zobaczyć jak wyglądały w latach 60. czy 90. XIX wieku tramwaje konne zwane wówczas „Kolej Żelazna Konna”, po jakich ulicach jeździły, gdzie miały przystanki; dowiedzieć się, czym się różnił dorożkarz od sankarza, dlaczego nie używano bata w zaprzęgach Warszawskiej Straży Ogniowej, jak szybko jeździły zaprzęgi „Pogotowia Ratunkowego”, jakie podkowy nosiły konie warszawskie, za co karał powożących Warszawski Ober-Policmajster i wiele innych ciekawostek.

Przedstawimy także wizerunki koni wierzchowych wojskowych z okresu Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, II RP, a także koni wyścigowych, cyrkowych i in.

Z okresu międzywojennego wystawa przypomni o działalności Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Polskiej Ligii Przyjaciół Zwierząt, które zajmowały się zwalczaniem okrucieństwa, w tym wobec warszawskich koni dorożkarskich, jak i furmańskich pracujących na stołecznych budowach.

Czas drugiej wojny światowej będzie kończył naszą opowieść.  Z tego okresu zaprezentujemy obraz zagłady koni na terenie miasta, w tym w czasie Powstania Warszawskiego.

Na wystawie zapoznamy się z materiałami archiwalnymi w postaci fotografii, dzieł sztuki, ilustracji prasowych, druków ulotnych, dokumentów, map, pocztówek, wyrobów rzemieślniczych, filmów i in.

Wystawie będzie towarzyszył program edukacyjny: prelekcje varsavianistyczne i lekcje muzealne.

Kurator wystawy
Hanna Polańska

Szczegóły dotyczące wystawy i całego programu edukacyjnego, dostępne będą na www.muzeum.warszawa.pl

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
Wystawa czasowa: „Konie w Warszawie XIX i XX wieku”
Termin wystawy: 6.03.-30.08.2015 r.
Wernisaż wystawy: 5.03 godz. 18.00