Wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach Tarczy Antykryzysowej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (spółka akcyjna w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100% udziałem Skarbu Państwa) bierze udział w realizacji zadań w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej i w ramach wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw przygotowała finansowanie dłużne na preferencyjnych, komercyjnych warunkach o wartości kapitału 1,7 mld zł. Wśród instrumentów przygotowanych przez ARP znajdują się:

  • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy
  • pożyczka obrotowa na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy
  • refinansowanie leasingu operacyjnego pojazdów powyżej 3.5 t (także naczep) z karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty o 1 rok
  • „Maszyneria” w ramach leasingu maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych wskutek pandemii

Szczegóły oferty Agencji Rozwoju Przemysłu dostępne są na https://www.arp-tarcza.pl/, a sama agencja deklaruje wsparcie swoich ekspertów w procesie składania wniosków. Zapraszamy również do zapoznania się z pismem wystosowanym przez Zarząd agencji.

Tarcza Antykryzysowa - informacja dla branży turystycznej

Oferta ARP w ramach tarczy antykryzysowej (.pdf)