Wsparcie dla sektora HORECA od PARP – nowe możliwości dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorstw z sektora HORECA, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu swojej dotychczasowej działalności. To szansa na wsparcie finansowe w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), z maksymalną kwotą dofinansowania wynoszącą 540 tys. zł.

Nabór wniosków odbędzie się od 6 maja do 5 czerwca 2024 roku poprzez Lokalny System Informatyczny PARP. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, które w latach 2020–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30 proc. Maksymalny poziom dofinansowania to 90 proc. wartości przedsięwzięcia.

Dzięki inwestycji A1.2.1, PARP planuje wspierać przedsiębiorców w rozwoju usług i produktów, w tym poprzez roboty budowlane, zakup maszyn, działania związane z zieloną transformacją oraz cyfryzacją. Dodatkowo, dofinansowanie może obejmować podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz rozwijanie usług na rzecz MŚP, np. opracowanie studium wykonalności czy modeli biznesowych.

Zachęcamy przedsiębiorców z sektora HORECA do skorzystania z tej wyjątkowej okazji do rozwoju swojej działalności. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie PARP.

źródło:Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa – oferta dla przedsiębiorców – PARP – Centrum Rozwoju MŚP