Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie tablicy multimedialnej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, transportu, montażu i podłączenia technicznego multimedialna tablicy – prezentująca opis atrakcji historyczno-turystycznych, w Warszawie wewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego

Zakres usług:

Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego zawarte są w dokumencie (OPZ) do pobrania na tej stronie.

Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy przesyłać na adres mail: filip.plodzien@warsawconvention.pl w terminie do 30.08.2021 do godz. 14:00

Oferty, które zostaną dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.