Rewitalizacja Pragi

Warszawska Praga przez stulecia była zróżnicowana pod względem kulturowym, etnicznym i religijnym. Jako że nie uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej, uchodzi za najbardziej autentyczną część miasta.

Obecnie m.st. Warszawa prowadzi zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, który jest kontynuacją działań rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005–2013. Misją Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Warszawy m.st. Warszawy do 2022 roku jest zrównoważenie szans rozwojowych kryzysowych części Warszawy poprzez kreowanie i inicjowanie kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach priorytetowych.

Przed nami V edycja Targów „Rzemieślnicza Strona Wisły”. Targi organizowane są w Muzeum Warszawskiej Pragi 15 czerwca, w godzinach 13:00-18:00.

Targi są wydarzeniem cyklicznie organizowanym na obszarze rewitalizacji, tj. na warszawskiej Pradze-Północ, Pradze-Południe i Targówku. Celem jest promocja praskiego rzemiosła, sieciowanie przedsiębiorców i rzemieślników. Targi kierowane są głównie do przedstawicieli rzemiosła i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na obszarze rewitalizacji. Wystawcami są rzemieślnicy, przedsiębiorcy, artyści, którzy wykonują przedmioty użytkowe i/lub dzieła sztuki, prowadzący obecnie swoją działalność na obszarze rewitalizacji lub w inny sposób z ww. obszarem związani. Odwiedzający targi mają okazję kupić unikatowe, wykonane ręcznie przedmioty, poznać ich autora, posłuchać o procesie powstawania sprzedawanych na targach rzeczy, a przede wszystkim – biorąc udział w warsztatach rzemieślniczych – mogą na własnej skórze przekonać się, jak to jest być rzemieślnikiem.

Dzięki wspólnej inicjatywnie Warszawskiej Organizacji Turystycznej i Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy odbyły się warsztaty, których celem było stworzenie koncepcji nowych produktów turystycznych dla warszawskiej Pragi.