Aktualizacja folderu „Szlakiem murali Tytusa Brzozowskiego w Warszawie”

Zachęcamy do odkrywania Warszawy z najnowszą aktualizacją naszego folderu o Muralach Tytusa Brzozowskiego! Wśród nowości znaleźć można zachwycający mural w Muzeum Polskiej Wódki na Placu Konesera 1, który barwnie ilustruje proces produkcji polskiej wódki, od pola żyta aż po zabytkowy budynek Rektyfikacji Warszawskiej. Dzieło zostało uroczyście odsłonięte 27 listopada 2023 roku, wzbogacając przestrzeń Centrum Praskiego Koneser i stając się integralną częścią edukacyjnej misji muzeum.