Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

27 stycznia 2021, jako członek Rady Przedsiębiorców Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wzięliśmy udział w spotkaniu z Andrzejem Gutem-Mostowym, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Ireneuszem Rasiem, Przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Grzegorzem Matusiakiem, Przewodniczącym Podkomisji Stałej do Spraw Turystyki, Stanisławem Bukowcem, Posłem RP oraz Dominikiem Borkiem, Dyrektorem Departamentu Turystyki MRPiT. Zaproszeni przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie wzięli udziału w spotkaniu, w związku z czym Rzecznik MŚP zapowiedział złożenie oficjalnej skargi do Ministerstwa Zdrowia. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego i dotyczyło aktualnej sytuacji małych i średnich przedsiębiorców z tych branż.

Na spotkaniu dyskutowano między innymi:

  1. Pomoc dla podmiotów branżowych wyłączonych z programów pomocowych rządu (Tarczy Antykrysysowej 6.0, Tarczy PFR 2.0)
  2. Potrzebę konsultowania z branżą wprowadzanych przez rząd przepisów dotyczących tarcz antykryzysowych
  3. Potrzebę stworzenia nowego PKD dla przedsiębiorców z branży eventowej
  4. Potrzebę zmian w Tarczy Antykryzysowej 6.0, która umożliwi przyznawanie pomocy firmom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii (spadki obrotów powyżej 70%) bez względu na przypisane firmom PKD
  5. Potrzebę stworzenia Departamentu ds. Eventów w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
  6. Potrzebę informowania z wyprzedzeniem branż turystycznych i MICE o harmonogramach planowanych odmrożeń
  7. Możliwości wcześniejszego odmrożenia turystyki dla osób zaszczepionych na COVID-19
  8. Potrzebę priorytetowego włączenia pracowników omawianych branż w narodowy program szczepień
  9. Rozszerzenie zakresu usług włączonych do Polskiego Bonu Turystycznego, m.in. o wstępy do aquaparków, na baseny i do saun
  10. Potrzebę odmrożenia branży sportów zimowych

W trakcie spotkania dyskutowano również podniesioną przez WOT potrzebę równego traktowania gmin i regionów w udzielaniu przez rząd dodatkowej pomocy finansowej. W trakcie rozmowy przywołany został nasz apel w tej sprawie skierowany do Ministra Guta-Mostowego, a Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zadeklarował podjęcie dalszych kroków w tej sprawie.