Warszawa jest klawa – konkurs dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów klas IV-VII szkół podstawowych do konkursu „Warszawa jest klawa”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu w jednej z niżej wymienionych form:

  • pracy graficznej w formie rysunku, prezentacji, grafiki komputerowej
  • pamiętnika, kroniki, komiksu lub innej pracy edytorskiej
  • filmu o długości maks. 2 minuty

Termin nadsyłania prac – od 22.03 do 22.04.2021

Do wygrania: 3-dniowy pobyt w Warszawie dla całej klasy ufundowany przez Warszawską Organizację Turystyczną.