Zapytanie ofertowe na przygotowanie systemu rezerwacyjno-sprzedażowego dla WOT

Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia systemu rezerwacyjno-sprzedażowego produktów i usług turystyki leisure dla Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Zakres usług:

Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego zawarte są w dokumencie do pobrania na tej stronie.

Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy przesyłać na adres mail: aneta.borys@warsawconvention.pl w terminie do 31.08.2021 do godz. 15:00

Oferty, które zostaną dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.