Równe traktowanie gmin i regionów – udział WOT w posiedzeniu Komisji Senackiej

28 stycznia 2021 roku wzięliśmy udział w posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Tematem posiedzenia były „Problemy gmin turystycznych w Polsce spowodowane pandemią COVID-19”. W spotkaniu, oprócz Senatorów i Posłów RP, uczestniczyli m.in. Minister Gut-Mostowy (MRPiT), Dominik Borek, Dyrektor Departamantu Turystyki MRPiT, przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej oraz kilkudziesięciu przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji turystycznych i stowarzyszeń branżowych (głównie w formule zdalnej). Nasz udział w spotkaniu był umotywowany dążeniem do wyekzekwowania równego traktowania gmin i regionów w przyznawaniu przez rząd dodatkowego wsparcia finansowego.

W trakcie posiedzenia posłowie, samorządowcy oraz przedstawiciele branży turystycznej krytycznie odnosili się do decyzji rządu o preferencyjnym potraktowaniu wybranych (bez merytorycznego uzasadnienia) gmin turystycznych, jako beneficjentów finansowego wsparcia administracji publicznej. Pojawiły się apele o przyznanie analogicznych środków pozostałym samorządom, w wysokości minimum 1,5 mld złotych. Minister Gut-Mostowy w odpowiedzi argumentował, że decyzja o przyznaniu wsparcia gmion górskim zapadła na poziomie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która opierała się na racjonalnych przesłankach (przedstawionych przez gminy górskie i GUS).

Dyskutowano również na temat nietrafności PKD jako kryterium przyznawania wsparcia przedsiębiorcom oraz apelowano o stopniowe znoszenie restrykcji w branży turystycznej, okołoturystycznej i MICE. W odpowiedzi na te głosy Minister Gut-Mostowy stwierdził, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie ma wpływu na wprowadzane obostrzenia sanitarne oraz inne decyzje strategiczne dotyczące walki z pandemią COVID-19, a kwestia kodów PKD jest podnoszona na wielu spotkaniach i nie ma w tym momencie możliwości zmiany tego kryterium. Przedstawionym przez Ministra remedium na spadek ruchu w obszarze turystyki miejskiej ma być Polski Bon Turystyczny. 

Posiedzenie zakończyło się formalnym apelem Komisji Senackiej do rządu o otwarcie branży turystycznej z dniem 15 lutego 2021.

Przypomnijmy, że 11 stycznia 2021 rząd poinformował o uchwale Rady Ministrów, przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Finansów i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którą ponad 200 gmin górskich w I kwartale 2021 otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 miliarda złotych w celu z złagodzenia wpływu pandemii COVID-19. W reakcji na tę zapowiedź Zarząd WOT wystosował pismo do Ministra Guta-Mostowego, w którym apelował o równe podejście do wspierania branży turystycznej w Polsce.

W kolejnym tygodniu, chcąc przekonać administrację centralną do wcielenia w życie zasady solidarności (do czego rząd wzywał pod koniec zeszłego roku) wzięliśmy udział w spotkaniu z Ministrem Gutem-Mostowym przy okazji posiedzenia zespołu roboczego Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W trakcie spotkania Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zadeklarował podjęcie stosownych kroków w tej sprawie.