Walne Zebranie członków WOT

Walne Zebranie członków WOT w dniu 24 marca 2021 r. uchwaliło plan działań i plan finansowy na rok 2021. Dokumenty są do pobrania na dole strony.

Zgodnie z zapisami nowego statutu WOT wybrani zostali również członkowie nowego organu kontroli wewnętrznej – Komisji Rewizyjnej.

Dziękujemy wszystkim za udział w posiedzeniu.